Richtlijn Educatie Programma

 

Meer over REP-Online

 
 

Voortdurend worden er in de gezondheidszorg evidence-based richtlijnen ontwikkeld. Deze richtlijnen dienen als ondersteuning bij de klinische besluitvorming en zijn essentiële peilers om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Dit betreft niet alleen richtlijnen binnen het eigen vakgebied maar ook richtlijnen die zijn ontwikkeld vanuit multidisciplinaire zorgprocessen.

Om de stap van de theorie naar de klinische praktijk te bevorderen, is het online Richtlijn Educatie Programma ontwikkeld: REP-Online. Met behulp van deze online nascholing wordt de evidence-based richtlijn ‘top of mind’ gemaakt. Hierdoor kan de richtlijn sneller en grootschaliger geïmplementeerd worden bij zorgverleners, waardoor kwaliteit van het medisch handelen gewaarborgd kan worden.

 

Er zijn al voor diverse specialismen nascholingsprogramma’s ontwikkeld in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen. Voor de leden van de betrokken verenigingen is nascholen met REP-Online geaccrediteerd en gratis. De behaalde nascholingspunten worden automatische doorgegeven aan de eigen vereniging, danwel in GAIA verwerkt. Er is geen tijdlimiet verbonden aan de nascholing, wat inhoudt dat de nascholing op elk gewenst moment kan worden gestart. Na een onderbreking kan de cursist de nascholing eenvoudig weer hervatten.