Hoe werkt REP-Online?

Onthouden
     

Hoe werkt REP-Online?

Opbouw van de educatieprogramma's
De educatieprogramma's in REP-Online bestaan uit twee onderdelen:

 • de richtlijntekst
 • een kennistoets, eventueel aangevuld met casuïstiek

Studietekst met kennistoets
De kennistoets bestaat uit een aantal vragen die gebaseerd zijn op de betreffende richtlijn.
Wanneer u begint met een educatieprogramma, kunt u eerst de richtlijntekst lezen om vervolgens te beginnen met de toets. Deze richtlijn kunt u online lezen (ingedeeld in hoofdstukken), maar ook via een PDF. U heeft dan ook de mogelijkheid om de richtlijn te printen.

Wanneer u denkt dat u de richtlijn voldoende kent, kunt u starten met de toets.
Vooraf aan de eerste vraag wordt gemeld hoeveel procent u goed moet hebben om een voldoende te behalen. Daarnaast wordt vooraf vermeld hoeveel punten u krijgt na het succesvol afronden van de toets.
Bij elke vraag is een verwijzing te vinden naar de richtlijn, waar u meer informatie kunt vinden om de vraag te beantwoorden.

Vraagtypes

De volgende soorten vragen komen in de tekst voor:

 • meerkeuzevragen waarop één antwoord mogelijk is
 • meerkeuzevragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn
 • invulvragen waarbij een getal ingevuld moet worden
 • sleepvragen waarbij verschillende antwoorden naar de juiste plaats moeten worden gesleept
 • open vragen waarbij in eigen woorden antwoord moet worden geformuleerd

Bij iedere vraag krijgt u direct feedback op uw antwoord.

Overige kenmerken educatieprogramma

 • Omdat u direct feedback krijgt op uw antwoord, weet u meteen of u de vraag goed of fout heeft beantwoord en waarom.
 • Het eerste antwoord dat u geeft, wordt vastgelegd voor de berekening van uw score. U kunt het antwoord nadien nog verbeteren, maar dit telt niet meer mee voor uw score.
 • Bij een meerkeuzevraag waarbij meerdere opties goed zijn, wordt de vraag alleen goed gerekend wanneer u alle juiste opties heeft aangegeven.
 • De open vragen worden niet meegenomen bij de berekening van uw score.
 • U kunt op ieder gewenst moment terugbladeren in de toets om uw antwoorden opnieuw te bekijken.
 • Om de toets opnieuw te maken, gaat u naar de desbetreffende cursus in uw cursusoverzicht en klikt u op het rode pijltje ‘opnieuw’ achter het woord kennistoets.
 • U kunt de kennistoets stoppen wanneer u wilt en op een later tijdstip verder gaan. Wanneer u verder wilt gaan, dan klikt u op de cursus bij openstaande cursussen in uw cursusoverzicht. Vervolgens klikt u op de kennistoets.
 • Wanneer u wilt weten hoe ver u bent met de kennistoets kunt u dat via het voortgangsbalkje bovenin uw scherm zien. Bijvoorbeeld: 5/20 betekent dat u een kwart van de toets heeft doorlopen.


Einde

Wanneer u het einde van de toets hebt bereikt krijgt u de score te zien die u hebt behaald. Deze score moet voldoende zijn om de cursus succesvol af te ronden en uw accreditatiepunten te behalen.

Accreditatie

Waneer u de cursus succesvol heeft afgerond worden uw accreditatiepunten automatisch via het GAIA-systeem doorgegeven. Dit gebeurt tweemaandelijks; hierdoor kan het voorkomen dat door u behaalde accreditatie niet altijd direct zichtbaar is.